Biệt thự đá

  18/12/2014    Lượt xem : 7115

Lợp đá chữ nhật kích thước 20x30cm

Mái đá Resort

  18/12/2014    Lượt xem : 6456

Lợp đá chữ nhật kích thước : 20x30 cm

Lợp mái đá

  18/12/2014    Lượt xem : 12066

Kích thước:20cm x 30cm; dày (5±1)mm