Đá ghép đen

  18/12/2014    Lượt xem : 12940

Kích thước: 15x60cm dày (10±2)mm

Lợp mái đá

  18/12/2014    Lượt xem : 14982

Kích thước:20cm x 30cm; dày (5±1)mm