Đá đen ốp lát 02

  18/12/2014    Lượt xem : 13799

Đá đen ốp lát kích thước ngẫu nhiên có đặt theo yêu cầu

Đá ghép đen

  18/12/2014    Lượt xem : 11250

Kích thước: 15x60cm dày (10±2)mm