Đá ghép đen

  18/12/2014    Lượt xem : 11476

Kích thước: 15x60cm dày (10±2)mm